این دستگاه چارچوب بدن را می‌سازد و به بدن شکل می‌دهد.

وظایف دستگاه اسکلتی :
حفاظت از احشاء داخلی بدن به مانند مغز، نخاع، قلب، ریه
ایجاد چارچوب مناسب و مستحکم برای حفظ وزن بدن
محلی برای اتصالات عضلات و رباط ها و تاندون ها برای ایجاد حرکت در بدن
ساخت سلول های خونی RBC و WBC
انبار ذخیره سازی مواد معدنی به مانند کلسیم و فسفر

اسکلت بدن از 206 استخوان تشکیل شده است

استخوان ها را بر اساس شکل ظاهری به پنج گروه تقسیم می‌کنند :
استخوان دراز (long bones)
استخوان کوتاه (short bones)
استخوان پهن (flat bones)
استخوان نامنظم (irregular bones)
استخوان کنجدی (sesamoid bones)


استخوان دراز :
این استخوان ها دارای دو انتها به نام اپی فیز و یک تنه به نام دیافیز است. تنه یا دیافیز از بافت متراکم ساخته شده است که استحکام زیادی دارد در حالی که اپی فیز معمولا از جنس بافت اسفنجی می‌باشد. از جمله این استخوان ها به مانند استخوان های باز، ساعد، ران و ساق

استخوان های کوتاه :
در این استخوان ها معمولا طول و عرض با هم برابراند. و قسمت عمده آنها از بافت استخوانی اسفنجی ساخته شده است که توسط یک لایه نازک از بافت استخوانی متراکم پوشیده شده است. مانند استخوان های دست و پا و مچ

استخوان های پهن :
این استخوان ها معمولا نازک هستند و برای حفاظت به کار می‌روند. در ساختمان این استخوان ها یک لایه بافت استخوانی اسفنجی در بین دو لایه بافت استخوانی متراکم قرار دارد.

استخوان نامنظم :
برخلاف انواع قبلی شکل خاصی ندارند. مانند استخوان های مهره ها و گوش میانی (سندانی، چکشی،‌رکابی)

استخوان کنجدی یا سزاموئید:
به علت شباهت این استخوان ها به کنجد به این نام خوانده می‌شوند. این استخوان ها در طول عضلات، تاندون ها و کپسول مفصلی قرار می‌گیرند. شناخته شده ترین استخوان سزاموئیدی استخوان کشکک زانو (patella) است.


Virology.mihanblog.com