تبلیغات
ویروس شناسی - مطالب هفته دوم اردیبهشت 1392
منوی اصلی
ویروس شناسی
علم اگر در ثریا باشد مردان و زنانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت
 • تیروکسین هورمونی آب گریز است و از طریق پروتئین های حامل (انتقال دهنده ها) خود را به سلول هدف  می رساند.گیرنده این هورمون در هسته است.ساختار آن لیپیدی است به همین دلیل از پروتئین های انتقال دهنده استفاده می کند.تیروکسین به راحتی میتواند از غشاء سلول بگذرد اصلی ترین علت آن می تواند اندازه آن باشد چون تیروکسین از یک اسید آمینه ساخته می شود. این هورمون شامل چهار عنصر ید است و معمولا آن را T4 (tetraiodothyronine ) می نامند همچنین از غده تیروئید یک هورمون مشابه دیگری ترشح می شود که دارای سه عنصر ید است که به آن T3 (triiodothyronine) می گویند. هر دو هورمون وارد سلول هدف می شوند اما تمام  T4ها برای ورود به T3 تغییر شکل می دهند.بدین ترتیب بهترین حالت برای ورود و بر قراری اتصال با گیرنده پروتئینی شکل T3 این هورمون است. گیرنده های پروتئینی هورمون به طور مداوم با هورمون اتصال برقرار می کنند و DNA را ملزم می کنند تا پاسخ مناسب را نسبت به هورمون بدهند. این فرآیند با تاثیر گذاشتن در مرحله ی رونویسی و تولید RNAهای جدید به همراه کدون های جدید که درنهایت منجر به تولید پروتئین جدید می گردد انجام می گیرد


   

  Virology,mihanblog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 05:00 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • 1. Importin Alfa به NLS متصل می شود (NLS قسمتی از پروتئین است)

  (nuclear localization signal )

  2. importin beta به importin Alfa متصل می شود.

  3. importin beta مسئول انتقال كمپلكس پروتئینی ایجاد شده از طریق كانال های منفذ هسته است ، درحین عبور از منفذ باید با قسمت درونی  كمپلكس هسته ارتباط برقرار كند و توسط توالی پروتئین از منفذ  جدا شود.

  4. RAN GDP پیش از این مراحل ایجاد و در درون هسته منتشر می شود.

  5. RNA GEF ، RNA GDP  را  به RNA GTP تبدیل می كند.

  6. RNA GTP با اتصال به كمپلكس پروتئینی و importin موجب جدا شدن بخش پروتئینی از كمپلكس می شود.

  7. پروتئین ایجاد شده برای تولید ریبوزوم و رونویسی مورد استفاده قرار می گیرد.

  8. RAN GTP به قسمت  importin Beta متصل می شود و از طریق منفذ از هسته خارج می گردد.

  9. در درون سیتوپلاسم RNA GTP با از دست دادن یك گروه فسفات مجددا به RNA GDP تبدیل می شود.

  virology.mihanblog.com
  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 05:00 ب.ظ
  ارسال دیدگاه