تبلیغات
ویروس شناسی - مطالب هفته سوم اردیبهشت 1392
منوی اصلی
ویروس شناسی
علم اگر در ثریا باشد مردان و زنانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت
  • در طی چرخه تخمک گذاری ، قبل از تخمک گذاری مقدار کم استرژن در تخمدان باعث تحریک و رها شدن هورمون گونادوتروپین از هیپوتالاموس می شود. استروژن و گونادوتروپین سبب ترشح LH از غده هیپوفیز پیشین می شود . LH  موجب افزایش مقدار استروژن در تخمدان می شود. در این خود تنظیمی سطح گونادوتروپین  و LH موجب افزایش خون در رحم و تخمدان می شود. بعد از  تخمک گذاری جسم زرد در تخمدان تشکیل شده و در واکنش به LH پروژسترون شروع به ترشح شدن می کند. پروژسترون ترشح گونادوتروپین از هیپوتالاموس و LH از هیپوفیز پیشین را متوقف می کند. پس در اثر خود تنظیمی منفی مقدار ترشح گونادوتروپین و LH در خون کاهش می یابد.

     

     

    virology.mihanblog.com
    آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 05:00 ب.ظ
    ارسال دیدگاه
  • به فرآیند ساخته شدن رشته mRNA رونویسی می گویند. رونویسی زمانی آغاز می شود كه RNAپلی مراز ناحیه آغاز رونویسی (پروموتر) را بر روی رشته های مولكول DNA تشخیص داده و بر روی آن قرار گیرد. قسمتی از RNA  پلی مراز كه فاكتور سیگما نامیده می شود در شناسایی منطقه ای كه پروموتر قرار دار شركت می كند. بعد از برداشتن اولین قدم برای رونویسی (شناسایی پروموتر) فاكتور سیگما از RNA پلی مراز جدا می شود سپس RNA پلی مراز یكی از رشته های  DNA را به عنوان الگو انتخاب كرده و سپس در طول آن حركت كرده و نكلئوتید های مكمل را در مقابل نكلئوتید های DNA قرار می دهد. سنتز mRNA از سمت 5' به 3' است یعنی طرز قرار گیری نكلئوتید های جدید به سمت انتهای 3' است. به همان نسبت كه RNA پلی مراز به سمت جلو پیش می رود  رشته DNA كشیده می شود  و این امكان را به آن می دهد كه قبل از اتمام كامل رونویسی به حالت اولیه خود برگردند. وقتی RNA پلی مراز به قسمت خاصی از توالی  DNA كه ترمیناتور نام دارد می رسد یك سلختار  حلقه مانند (hairpin loop) در mRNA به وجود می آید. این ساختار موجب  جداشدن رشته mRNA و RNA پلی مراز از رشته DNA می شوند.


    Virology.mihanblog.com

    آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 05:00 ب.ظ
    ارسال دیدگاه