تبلیغات
ویروس شناسی - مطالب سید محمد رضا حسینی ولشکلایی
منوی اصلی
ویروس شناسی
علم اگر در ثریا باشد مردان و زنانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت
 • میکروسکوپ جهت مشاهده غیر مستقیم را میکروسکوپ پلاریزان یا زمینه تاریک می‌گویند. با این میکروسکوپ و با کمک یک پلاریزر ، نوری تولید می‌گردد که امواج آن فقط در یک سطح حرکت می‌کنند. این نور پلاریزه در قسمت فوقانی نمونه به یک تجزیه کننده برخورد می‌کند که فقط امواجی را عبور می‌دهد که نسبت به سطح به وجود آمده عمود هستند. بنابراین با حرکت به درون شیء زمینه تاریک به نظر می‌رسد. به وسیله این میکروسکوپ می‎‌توان ذراتی با بزرگنمایی کوچکتر از توان تفکیک میکروسکوپ معمولی ظاهر ساخت. مشاهده واکوئل و ویزیکول ها با این میکروسکوپ بسیار جالب و دیدنی است  Virology.mihanblog.com
  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:35 ب.ظ
  ارسال دیدگاه


 • مولکول های پیام رسان در این گروه شامل مولکول های هستند کوچک و آب گریز که از خلال غشاء پلاسمایی عبور کرده و عملکرد آنزیم های درون سلول را تغییر داده و یا به گیرنده های پروتئینی که بیان ژن خاصی را تنظیم می‌کنند متصل می‌شوند. سلول باید به بعضی از پیام رسان های عبوری از عرض غشاء پاسخ دهد. اکسید نیتریک (NO) از این نوع پیام رسان‌ها است. این گاز محلول ،از آمینواسید آرژنین ساخته می‌شود و به صورت یک میانجی در بافت‌ها عمل می‌کند. چون NO بسیار واکنش پذیر است و به سرعت با آب و اکسیژن خارج سلول واکنش می‌دهد و به نیترات و نیتریت تبدیل می‌شود به صورت یک میانجی موضعی عمل می‌کند. NO در بسیاری از سلول های هدف به آنزیم گوانیلات سیکلاز متصل شده و تشکیل cGMP (GTP حلقوی) از GTP را کاتالیز می‌کند.

  cGMP نوعی پیام رسان ثانویه درون سلولی است که یک مسیر پیام رسان درون سلولی را فعال می‌کند که در نهایت موجب پاسخ سلول می‌شود. NO از این طریق می‌تواند سبب شل شدن عضلات صاف جدار عروق خونی شود.استیل کولین رها شده از پایانه‌ی عصبی در جدار رگ خونی سبب فعال شدن سلول‌های اندوتلیال و تولید NO و رها شدن آن می‌گردد. NO از سلول های اندوتلیال گذشته و به سلول های صاف ماهیچه ای مجاور رسیده و سبب شل شدن آنها می‌گردد. فقط گاز هایی همچون NO نیستند که می‌توانند از عرض غشاء عبور کنندو باعث پاسخ سلولی شوند. مولکول های پیام رسان آبگریز از جمله هورمون ها استروئیدی (کورتیزول،استرادیول،تستوسترون) و هورمون های تیروئیدی T4وT3 همگی از غشاء پلاسمایی عبور کرده و به گیرنده پروتئینی واقع در سایتوزول و یا هسته متصل می‌شوند. گیرنده این هورمون ها پروتئین های تنظیم کننده ژن می‌باشند، با اتصال هورمون به گیرنده با تغییر شکل فضایی گیرنده  و اتصال به توالی تنظیم کننده DNA موجب تحریک یا مهار رونویسی  مجموعه‎ای از ژنها می شوند و بدین تریتب سبب بروز پاسخ های فزیولوژیک می‌شود.

   
  Virology.mihanblog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:46 ب.ظ
  ارسال دیدگاه

 • استفاده از قند آربینوز مستلزم تبدیل آن به قند دیگری به نام گزیلولوز است. تبدیل آربینوز به گزیلولز به سه آنزیم نیاز دارد که عبارت‌اند از ایزومراز ، کنیاز و اپی‌مراز که توسط سه ژن به هم پیوسته رمز می‌شوند. این ژنها را به ترتیب  araA ،  araB،  araC می‌نامند. این اپران توسط یک راه‌انداز و دو جایگاه عامل araO2،araO1 تکمیل می‌شود. یک پروتئین تنظیم کننده  از ژن  araC به وجود می‌آید که در مجاورت جایگاه های عامل قرار دارد. رونویسی ژن های اپران آربینوز  در غیاب گلوکز انجام می‌شود. یعنی با اتصال CAP-cAMP به جایگاه خود ، القای مثبت رونویسی ژن ها ساختمانی اپران انجام می‌شود. در حضور گلوکز در محیط کشت پروتئین C خود را به راه‌انداز و جایگاه عامل می‌چسباند و این اتصال دوگانه DNA را خم می‌کند در نتیجه موجب ممانعت از تثبیت RNA پلی مراز روی راه‌انداز می‌شود. در حضور آرابینوز ، اتصال آرابینوز به پروتئین C موجب تغییر شکل فضایی آن می‌شود. و در غیاب گلوکز آن را از محل خود یعنی راه‌انداز جدا می‌کند و باعث فعال شدن اپران آرابینوز می‌شود که آرابینوز به واسطه آنزیم های تولید شده  در نهایت به پنتوز دیگری به نام گزیلولوز تبدیل می‌شود. آرابینوز  القا کننده اپران است.

   
  Virology.mihanblog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:47 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 15 ... 3 4 5 6 7 8 9 ...