منوی اصلی
ویروس شناسی
علم اگر در ثریا باشد مردان و زنانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت


 • این سیستم توسط دو دانشمند فرانسوی به نام ژاکوپ و منو کشف شد این دو دانشمند به همراه لیوف برنده جایزه نوبل در بخش پزشکی شده‌اند. اپران به مجموعه چند ژن وابسته به هم که توسط یک مهار کننده عمل آنها متوقف می‌شود می‌گویند. در باکتری اشریشاکلای در شرایط مناسب که محیط فاقد گلوکز و غنی از لاکتوز است اپران لاکتوز فعال می‌شود. لاکتوز دی ساکاریدی است که از گلوکز و گالاکتوز توسط پیوند بتا تشکیل شده است. هیدرولیز لاکتوز توسط آنزیم بتا-گلاکتوزیداز صورت می‌گیرد. وجود لاکتوز در محیط موجب سنتز این آنزیم در باکتری می‌شود. بنابراین لاکتوز القاکننده و آنزیم القاپذیر می‌باشند.القای اپران لاکتوز نتنها موجب تولید آنزیم بتا- گلاکتوزیداز می‍‌شود بلکه باعث تولید دو آنزیم دیگر به‌نام های پرمه آز و ترانس استیلاز را نیز می‌شود. پرمه آز موجب عبور لاکتوز از عرض غشاء می‌شود و از این طریق لاکتوز وارد سیتوپلاسم باکتری می‌گردد  ترانس استیلاز نقش فیزیولوژیک دارد، این آنزیم یک گروه استیل از استیل کوآ به بتا-گلاکتوزیداز انتقال می‌دهد. با این فرآیند بتا-گلاکتوزیداز استیله شده و با سم زدایی از سلول خارج می‌گردد.

  تشکیل همزمان این سه پروتئین نیاز به دخالت و رونویسی ژن های ساختمانی دارد که این رونویسی موجب تشکیل mRNAای می‌شود که رمز هر سه پروتئین را دارد. به این mRNA ، mRNA پلی سیسترونی و رونویسی شدن آن را رونوشت پلی سیسترونی یا پلی ژنی می‌گویند. در اپران لاکتوز این سه ژن شامل LacZ برای بتا-گلاکتوزیداز،LacY برای پرمه آز و LacA برای ترانس استیلاز هستند. همانطور که گفته شد این سه ژن به صورت پیوسته به هم قرار دارند. هر سه ژن توسط یک ژن تنظیم کننده به نام Laci کنترول می‌شوند. رونویسی از ژن i موجب سنتز mRNA مربوط به پروتئین تنطیم کننده‌ای به نام رپرسور می‌شود که این پروتئین با اتصال به ناحیه‌ای از راه انداز (promoter) از رونویسی ژن‌های ساختاری جلوگیری می‌کند.رپرسور یک پروتئین تترامر می‌باشد که به عنوان یک پروتئین مهارکننده عمل می‌کند. راه انداز (LacO) در مجاورت LacZ قرار دارد، رپرسور به این ناحیه متصل شده و از رونویسی جلوگیری می‌کند.

  تنظیم مثبت : در صورت وجود القا کننده (لاکتوز) در محیط کشت باکتری، این مولکول به رپرسور متصل می‌شود و موجب تغییر شکل فضای در رپرسور می‌گردد. این تغییر شکل رپرسور را از راه انداز جدا می‌کند در نتیجه RNA پلی مراز به راه‌انداز متصل می‌شود و عمل رونویسی از ژن های ساختاری صورت می‌گیرد

  تنظیم منفی : وقتی غلظت لاکتوز (القا کننده) کم شود تعداد رپرسور ها افزایش می‌یابد در نتیجه رپرسور ها که تعداد آنها بیشتر است به راه‌انداز متصل می‌شوند که این فرآیند موجب جلوگیری از عمل رونویسی می‌شود.

  گلوکرز اپران لاکتوز را مهار می‌کند. با جود گلوکز در محیط کشت باکتری نیازی به سوخت و ساز لاکتوز نیست. حتی اگر لاکتوز در محیط باشد. در حضور گلوکز باکتری از لاکتوز استفاده نمی‌کند در نتیجه اپران لاکتوز خاموش است.برای روشن کردن اپران لاکتوز پروتئین تنظیمی به نام پروتئین فعال کننده کاتابولیت (cap  یا  crp)همراه با cAMP مجموعه‌ای می‌سازد که به جایگاه خود بر روی راه انداز  متصل می‌شود این اتصال موجب اضافه شدن RNA پلی مراز به راه‌انداز می‌شود  که در نتیجه رونویسی آغاز می‌شود (یک نوع تنظیم مثبت). اگر جایگاه cap   خالی باشد میزان رونویسی کاهش می‌یابد این عمل توسط گلوکز صورت می‌گیرد.با افزایش گلوکز عمل آنزیم آدنیلات سیکلاز کاهش می‌یابد، این آنزیم ATP را به cAMP تبدیل می‌کند. بدین ترتیب cAMP به وجود نمی‌آید در نتیجه تنظیم مثبت بالا شکل نمی‌گیرد و رونویسی به تئریج متوقف می‌شود. اما در نبود گلوکز  عمل آنزیم آدنیلات سیکلاز افزایش می‌یابد در نتیجه مقدار cAMP افزایش می‌یابد که cAMP به نوبه خود موجب تقویت عمل رونویسی از اپران لاکتوز می‍ شود.

   

  Virology.mihanblog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 03:49 ب.ظ
  ارسال دیدگاه


 • نوعی فسفولیپید است که از ینج بخش تشکیل می‌شود. سر آب دوست ای کولین ، که از طریق فسفات به گلیسرول متصل است. خود گلیسرول به دو زنجیره هیدربکربنی متصل است که دنباله آب گریز (هیدروفوب) را می سازد. دو زنجیره هیدروکربنی در واقع همان اسید چرب هستند.این اسید ها ، زنجیره هیدروکربنی دارای گروه –cooh در یک انتها می‌باشد و از طریق همین گروه های –cooh به گلیسرول متصل می‌شوند. در جایی که پیوند دو گانه بین اتم های کربن وجود دارد یک خمیدگی در زنجیره هیدروکربنی ایجاد می‌گردد. بخش فسفاتیدیلی در نام فسفولیپید ها شامل بخش فسفات -  گلیسرول - اسید چرب مولکول بر می ‌گردد.

   

  Virology.mihanblog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 03:50 ب.ظ
  ارسال دیدگاه


 • مولکول های آمینواسید و پروتئین ، نوکلئوتید ها و اسید نوکلئویک باردار هستند، این مولکول ها با توجه به بار خود در یک میدان الکتریکی با سرعت های متفاوت به سمت یکی از دو قطب مهاجرت می‌کنند. این فرآیند را الکتروفورز می‌گویند. در این روش علاوه بر بار الکتریکی انداره و شکل مولکل (ساختار فضایی) در مهاجرت آن نقش اساسی دارد به طوری که هر چه وزن بیشتر باشد حرکت مولکول کندتر است.الکتروفورز را به کمک نوعی ژل انجام می‌دهند. معروف ترین ژل برای الکتروفورز پروتئین ها پلی آکریل آمید و در مورد اسید نوکلئویک ها آگارز می‌باشند. اساس کار به طریقی است که ژل جدا کننده را بر اساس غلطت درون دستگاه گذاشته و روی آن با محلول بافر مورد نظر پوشیده می‌شود. بعد از اینکه نمونه‌های مورد نظر را درون چاهک های ژل ریخته‎اند جریان الکتریکی توسط دستگاه تنظیم شده و مولکول ها در ژل براساس بار الکتریکی و اندازه و وزن شروع به حرکت می‌کنند. بهترین راه برای ارزیابی همگونی و خلوص یک ترکیب پروتئینی انجام الکتروفورز آن روی ژل پلی اکریل آمید(PAGE) در شرایط مختلف است. به عنوان مثال در سدیم دودسیل سولفلت-پلی اکریل آمید ژل ، سدیم دو دسیل سولفات(SDS) به عنوان یک درتژنت با بار منفی تمام بارهای پروتئین را می‌پوشاند و پروتئین فقط براساس اندازه و وزن جدا می‌شود. در PAGE دو بعدی در بعد نخست پروتئین ها تغییر ماهیت داده، براساس مقدار نقطه ایزوالکتریک (PHi) خود جدا می‌شوند و در بعد دوم جداسازی پروتئین ها بعد از مواجه شدن پروتئین با SDS ، بر اساس اندازه مولکولی واحدهای آنها انجام می‌گیرد.

  ایزوالکتریک فوکوسینگ (if) نوعی الکتروفورز است که پروتئین ها براساس نقطه ایزوالکتریک‌شان (PHi) جدا می‌شوند. به طوری که ‌می‌توان گفت که در ژل پلی اکریل آمید دو بعدی ، یک بعد بر اساس SDS-PAGE و بعد دیگر براساس الکتروفورز if پروتئین ها را جدا می‌کند

   

  Virology.mihanblog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 03:50 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 15 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic