منوی اصلی
ویروس شناسی
علم اگر در ثریا باشد مردان و زنانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت
 • مجموعه ای از پروتئین ها كه  كوهزین نامیده می شوند ، تا زمان جدا شدن كروماتید های خواهری در مراحل آنافاز میوز و میتوز آنها را در كنار هم نگه می دارد. پروتئین های كوهزین اولین اتصال بازوهای كروماتید های خواهری هستند كه در پایان سنتز DNA و قبل از فشردگی كامل آن به مجموعه DNA اضافه می شوند. این پروتئین ها اواسط پروفاز تمام پروتئین های كوهزین كه بین دو كروماتید خواهری قرار دارند به غیر از پروتئین هایی كه در ناحیه سانترومر هستند تخلیه می شوند. تاثیراتی كه بر پروتئین های ناحیه سانترومر وارد می شود موجب جدا شدن دو كرماتید خواهری می شود. عبور از مرحله متافاز به آنافاز همراه با خارج شدن پروتئین های كوهزین ناحیه سانترومر  است. در نتیجه دو كروماتید خواهری دو رشته كروماتید را در اوایل پروفاز به هم نزدیكتر می كنند در نتیجه موجب افزایش تراكم كروموزم ها می شود. در از هم جدا می شوند.

   

  virology.mihanblog.com

  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 04:50 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • یکی از فرآیند های انتقال فعال پمپ سدیم پتاسیم است.فرآیند انتقال فعال می تواند ماده را بر خلاف شیب غلظت جابه جا کند که این مهم با استفاده از انرژی به وجود آمده از شکسته شدن پیوند های پر انرژی بین فسفات های مولکول ATP  انجام می گیرد. پمپ سدیم پتاسیم،سه یون سدیم را به خارج و دو یون پتاسیم را به داخل سلول هدایت می کند. این پمپ پروتئینی در غشاء سلول قرار دارد.سه یون سدیم و یک مولکول ATP می توانند در درون سلول به پمپ سدیم پتاسیم متصل شوند. ATP بعد از اتصال شکسته شده و به ADP و یک فسفات جدا شده تبدیل می شود و همزمان با اتصال این مواد پمپ تغییر شکل داده و سدیم را به سمت خارج سلول هدایت می کند و آن را در بیرون از سلول آزاد می سازد. پتاسیم می تواند با ساختار جدید پمپ که در اثر خروج سدیم به وجود آمده است در بیرون از سلول با پمپ اتصال برقرار کند. دو یون پتاسیم در خارج سلول به درون پمپ منتقل می شوند همزمان فسفاتی که در اثر شکسته شدن ATP به پمپ متصل مانده بود از پمپ جدا می شود بار دیگر پمپ سدیم پتاسیم تغییر شکل داده و به حالت اولیه ی خود باز می گردد و دو یون پتاسیم را در درون سیتوپلاسم سلول رها می سازد. هم اکنون پمپ سدیم پتاسیم به حالت اصلی خود برگشته و می تواند این فرآیند را تکرار کند تا جایی که ولتاژ دوسوی غشاء سلول همواره پایدار بماند.     

  virology.mihanblog.com

  آخرین ویرایش: سه شنبه 17 تیر 1393 10:27 ق.ظ
  ارسال دیدگاه
 • در سلول های پروکاریوت ، فرآیند ترجمه زمانی آغاز می شود که بخش کوچکتر ریبوزوم (ریبوزوم30S) به mRNA(RNA پیامبر) متصل شود سپس اولین آنتی کدون که آنتی کدون آغاز گر نام دارد (UAC)  توسط tRNA (RNAناقل) وارد ریبوزوم می شود و به کدون خود (AUG) بر روی mRNA متصل می شود. سپس بخش بزرگتر ریبوزوم (ریبوزوم 50S) به مجموعه قبلی اضافه می شود. این بخش دارای سه جایگاه است ، جایگاه E ، محل خروج tRNAهایی است که آمینو اسید خود را از دست داده اند ، جایگاه P در این قسمت آمینو اسیدها از tRNAها جدا می شوند و به آمینو اسیدای که بر روی tRNA جدید در جایگاه A قرار دارند متصل می شوند‌ ، جایگاه  A (جایگاه پذیرنده)، محل ورود tRNA همراه با آمینو اسید جدید است.

  همانطور که ذکر گردید برای آغاز پروتئین سازی آنتی کدون آغازگر (UAC)  وارد جایگاه P می شود. بعد از اتصال آنتی کدون آغازگر به کدون خود tRNA بعدی که حاوی آمینو اسید بعدی است وارد جایگاه A می شود و توسط آنتی کدون خود بر روی کدون مختص خود بر روی mRNA متصل می شود. در مرحله بعد آمینو اسیدای که توسط tRNA آغازگر حمل می شود در جایگاه P جدا شده و با آمینو اسید tRNA جایگاه A با پیوند پپتیدی اتصال برقرار می کند. بعد از این اتصال ریبوزوم با جابه جایی به اندازه یک کدون به طرف جلو حرکت می کند در این حالت tRNA جایگاه P به جایگاه E و tRNA جایگاه A به جایگاه P منتقل می شوند. با ورود tRNA به جایگاه E  کار tRNA به اتمام می رسد در نتیجه از ریبوزوم خارج می شود همچنین با خالی شدن جایگاه A tRNA بعدی که حاوی آمینو اسید بعدی است وارد این جایگاه می شود و مراحل فوق دوباره تکرار می شوند، این تکرار تا زمانی ادامه می یابد تا کدون های پایان UAA ، UAG،  UGAبر روی mRNA به جایگاه A وارد شوند. با وارد شدن این کدون ها به جایگاه A پروتئین سازی متوقف می شود زیرا برای این کدون ها آنتی کدونی وجود ندارد در نتیجه tRNA به جایگاه A وارد نمی شود و آخرین آمینو اسید که توسط پیوند پپتیدی به دیگر آمینو اسید ها متصل است از آخرین tRNA جایگاه P خارج می شود.اکنون این آمینو اسید ها  یک رشته پلی پپتیدی را به وجود آورده اند و با توجه به نیاز سلول به دیگر نقاط انتقال  می یابند.

  virology.mihanblog.com      


  آخرین ویرایش: جمعه 13 تیر 1393 05:02 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 7 1 2 3 4 5 6 7
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic